Eget mönster på duken som hör till fågellängderna och rosenkappan.

Eget mönster på duken som hör till fågellängderna och rosenkappan.