Eget mönster och egen modell. Jag är särskilt stolt över att ha fått till rätt antal knappar i bas och diskant, och att jag lyckades vrida spelet istället för att spegelvända.

Eget mönster och egen modell. Jag är särskilt stolt över att ha fått till rätt antal knappar i bas och diskant, och att jag lyckades vrida spelet istället för att spegelvända.

Här kommer mönstret till durspelskappan

Här kommer mönstret till durspelskappan